A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữa tháng Mười

NGUYÊN NHƯ

 

Đỉnh đồi sương trưa lẳn trắng

mùa mưa

buôn mình hoa muồng rũ vàng bờ sông

điều ngàn năm Sêrêpôk gầm lên võng gió

phía đầu nguồn lửng thu

mẹ trở dạ tháng mười

 

Nằm trên đôi tay nửa đời khô khát

chàng trai chưa khóc một lần

từ những rãnh sâu nóc đá

lướt thướt khoảnh sân

 

Con lớn lên sau tiếng cồng già làng gõ vọng

phất phơ chân trời

phơ phất rừng thiêng...???


Tin liên quan