A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cổng trời

NGÔ BÁ HÒA

Qua cổng trời

Những người cõng ước mơ

Tấm lưng thấp dần sau từng vệt gió

 

Cả đời men theo vết chân dòng họ

Tổ tiên đánh dấu nơi cổng trời

Phía nào cũng mây trôi

 

Mèn mén đặc sánh

Gầy tấm thân ngô

Nghe mùa hoa đá nở

 

Nụ cười khắc khổ

Sẹm vòng bạc cũ

Cả đời nhìn mây bay mà ngỡ…

 

Trên cổng trời

Chỉ thấy người cõng người

Còn giấc mơ lạc phía sương rơi!


Tin liên quan