A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đất nước. Thực hiện thành công cuộc bầu cử, sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

       Tuy nhiên, mỗi lần nước ta diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, như: kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, Quốc khánh 2-9, đại hội Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND… là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng; đồng thời, tích cực tham gia hưởng ứng bằng những hành động thiết thực, có ý nghĩa. Bên cạnh đó, cũng là thời cơ, thời điểm thuận lợi mà các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị tiến hành nhiều hoạt động chống phá với tính chất hết sức quyết liệt, đặc biệt trên không gian mạng.

       Sau khi đã thất bại trong việc tuyên truyền, phá hoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bọn phản động và các thế lực thù địch lại bắt đầu thực hiện kế hoạch phá hoại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo các nguồn thông tin chính thống, trong thời gian qua, nhiều tổ chức phản động lưu vong như "Việt Tân", "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", "Triều đại Việt" và một số cá nhân, hội, nhóm chống đối trong và ngoài nước đang tiến hành các hoạt động kích động, xuyên tạc, cổ súy các hành vi trái luật liên quan bầu cử. Chúng tung lên các trang mạng đủ loại thông tin xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta, Đảng ta. Chúng phát tán nhiều tài liệu kích động phản đối Quy chế bầu cử Quốc hội và cho đó chỉ là "hình thức". Trên internet xuất hiện nhiều trang mạng núp bóng "truyền thông xã hội", đưa tin, giật tít rầm rộ nhưng chỉ là những thông tin mang tính chủ quan cá nhân, thông tin không đúng sự thật. Mục đích của chúng là lôi kéo số chống đối tự ứng cử tràn lan, xuyên tạc các quy định về bầu cử, gây mất an ninh trật tự, phá hoại cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã đăng tải nhiều video, bài viết, hình ảnh, thậm chí phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội với mục đích kêu gọi người dân không tham gia bầu cử hoặc vận động ủng hộ một số trường hợp cơ hội chính trị “tự ứng cử” ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hô hào các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ cho cái gọi là “nhà dân chủ” để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử. Chúng ra sức đưa những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc và kích động người dân “tẩy chay”, phá hoại công tác chuẩn bị cuộc bầu cử, gây nhiễu loạn thông tin, khiến cho nhiều người hiểu sai các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Thông qua hàng trăm trang web, trang mạng xã hội tự lập, chúng liên tục tung những bài viết, bài phỏng vấn các nhân vật bất mãn, chống đối trong nước cũng như những cá nhân ở nước ngoài thiếu thiện cảm với Việt Nam để đưa những thông tin, luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở nước ta, như: “Bầu cử chỉ là màn kịch dân chủ do Đảng đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Không thể có bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử”, “Bầu cử chỉ là hình thức vì Đảng đã sắp xếp trước rồi”, “Cần xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử”… Qua đó, nhằm lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử. Mục đích lớn nhất của bọn chúng là xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử, yêu cầu Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được lãnh đạo công tác bầu cử…Bên cạnh đó, càng gần tới kỳ bầu cử, bọn chúng càng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi, xúi giục nhân dân trong nước tẩy chay bầu cử, có những hành vi phá rối, gây mất an ninh trật tự ở các khu vực bỏ phiếu hoặc trong thời gian diễn ra các hoạt động bầu cử; tung tin bôi nhọ, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trung ương và địa phương tham gia ứng cử ĐBQH, nhằm gây ngộ nhận trong bà con cử tri, từ đó tác động cử tri không bỏ phiếu bầu cho những đồng chí này vào Quốc hội…Một thủ đoạn cũ mà các tổ chức phản động đã và đang ra sức thực hiện là lợi dụng dân chủ trong hoạt động bầu cử ở nước ta, chúng vận động, xúi giục những kẻ bất mãn, chống đối chế độ đăng ký tự ứng cử, cũng như tìm cách đưa người của chúng tham gia tự ứng cử vào Quốc hội để thực hiện mưu đồ chống phá đất nước lâu dài từ bên trong, nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” ‘Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những vấn đề trên cho thấy, âm mưu, thủ đoạn, tuyên truyền phá hoại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các thế lực, thù địch, phản động là rất xảo quyệt, nhưng chỉ có thể đánh lừa người nhẹ dạ cả tin, chứ không thể lay chuyển được niềm tin sắt son của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

        Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, cấp ủy Đảng và chính quyền, đoàn thể các cấp cần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững thế trận lòng dân trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân toàn tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của luật Bầu cử ĐBQH và HĐND; đồng thời, cần tăng cường xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, đa dạng, phong phú, tạo điều kiện cho đông đảo Nhân dân được tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, tích cực, nhân văn. Kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, hoạt động phá hoại, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, mong mọi người dân cần thể hiện trách nhiệm công dân đối với một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đề cao cảnh giác trước các âm mưu và thủ đoạn thâm độc của kẻ xấu; tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động bầu cử ở địa phương khi được yêu cầu.

         Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 cũng là hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

HOÀNG NGỌC BẢO AN                   

 

 


Nguồn:vanhocnghethuat.daknong.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Chưa có bài viết nào