A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn học nghệ thuật góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoàng Bảo • 13/03/2023 06:48

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh đã tìm tòi, sáng tạo nhiều tác phẩm, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Hướng đến các giá trị nhân văn

Gắn bó với sự nghiệp văn chương dù chưa dài nhưng bằng tài năng, niềm đam mê và sự dấn thân trong nghệ thuật, nhà văn trẻ Đào Thu Hà đã vinh dự trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đào Thu Hà sáng tác khá đa dạng với các chủ đề khác nhau nhưng mục tiêu cuối cùng là hướng đến các giá trị nhân văn tốt đẹp của con người Việt Nam.

Nhà văn Đào Thu Hà cho biết: “Trong các tác phẩm của mình, tôi thường đưa vào tác phẩm tính nhân văn, hướng con người, nhất là thế hệ trẻ lối sống đẹp, có ích. Nhiều tác phẩm về lịch sử hào hùng dân tộc đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu đất nước cho độc giả. Đặc biệt, tôi thường đưa vào tác phẩm của mình về sự đa dạng trong bản sắc văn hóa dân tộc Đắk Nông, sự đổi thay của làng quê Đắk Nông, nhất là sau 20 năm thành lập tỉnh”.

img_2984-3-.jpg
Nhiều văn nghệ sĩ tỉnh được trao giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 1.

Năm 2022, anh Ngô Minh Phương ghi dấu ấn khi giành Cup vàng VAPA – Giải cao nhất của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam với bộ ảnh Khám phá hang động núi lửa Krông Nô.

Anh Ngô Minh Phương cho biết: “Tôi thường đi tìm những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống để ghi lại bằng những bức ảnh từ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội cho đến đời thường. Thông qua các tác phẩm, tôi muốn gửi gắm vào đứa con của mình những giá trị nhân văn cao đẹp trên tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “xây và chống”. Qua mỗi tác phẩm, tôi muốn độc giả nhìn vào đó và hiểu được những cái đúng, cái đẹp, giá trị, ý nghĩa”.

img_2981(1).jpg
Anh Ngô Minh Phương thường đi tìm những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống để ghi lại bằng những bức ảnh.

Bắt mạch thực tiễn để phản ánh

Văn học, nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hóa, tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Đứng trước những hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật của các thế lực thù địch, các văn nghệ sĩ tỉnh đã có nhiều tác phẩm giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, truyền tải nội dung, củng cố định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng, những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua văn học nghệ thuật, các văn nghệ sĩ đã lồng ghép, truyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết quả thực hiện Chỉ thị 05, khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt đại diện văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu đầu xuân Quý Mão năm 2023, đồng chí Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu, đội ngũ trí thức của tỉnh không ngừng phấn đấu, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn để làm tốt sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Các văn nghệ sĩ cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bắt mạch thực tiễn đời sống để phản ánh sinh động, hấp dẫn công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Văn nghệ sĩ Đắk Nông tham gia một cách chủ động, tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá, phát hành tác phẩm văn học nghệ thuật; tổ chức hiệu quả các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật.

Theo Báo Đắk Nông Online


Tin liên quan