1. Văn phòng Hội

Bùi Nhị Đông Khuê - Phó Chánh Văn phòng

Bùi Thị Thoan - Chuyên viên

Vũ Thị Liễu, Văn thư – Thủ quỹ

Đinh Thanh Hải – Nhân viên Lái xe

2. Tạp chí Nâm Nung

Tống Kiều Oanh - Biên tập viên

Đặng Đại Thọ - Biên tập viên

Chu Thị Phương - Biên tập viên

3. Chi hội Nhà báo Tạp chí Nâm Nung

Đặng Bá Canh - Thư ký

Tống Kiều Oanh - Ủy viên

Bùi Nhị Đông Khuê - Ủy viên

4. Chi hội Văn học – Văn nghệ Dân gian

Tống Kiều Oanh -  Chi hội trưởng

Bùi Nhị Đông Khuê - Chi hội phó

Trần Văn Lập – Chi hội phó

Đào Thu Hà - Ủy viên

Nguyễn Ngọc Thạch - Ủy viên

5. Chi hội Mỹ thuật

Nguyễn Ngọc Khai - Chi hội trưởng

Đặng Đại Thọ - Chi hội phó

6. Chi hội Nhiếp ảnh

Lại Quý Vân, Chi hội trưởng

Ngô Minh Phương -  Chi hội phó

Đinh Thanh Hải - Ủy viên

7. Chi hội Âm nhạc – Biểu diễn

Cao Thế Bảy - Chi hội trưởng

Phan Văn Vinh -  Chi hội phó

Trần Thị Hoàng Oanh - Ủy viên

8. Chi hội VHNT huyện Đắk Mil

Ngô Văn Khoa - Chi hội trưởng

Nguyễn Thị Lan - Chi hội phó

Đỗ Phú Đa -  Ủy viên

9. Chi hội VHNT huyện Krông Nô

Trần Hồng Vân - Chi hội trưởng

Nguyễn Văn Hùng - Chi hội phó

10. Chi hội VHNT huyện Đắk R’Lấp

Phan Thị Huệ - Chi hội trưởng

Lương Văn Loan - Chi hội phó

Nguyễn Thành Vân – Chi hội phó

Nguyễn Hữu Trung - Ủy viên

Lê Thị Nguyệt - Ủy viên

11. Chi hội VHNT thành phố Gia Nghĩa

Võ Văn Hân - Chi hội trưởng

Cao Thị Dần - Chi hội phó

Lê Thị Ngọc Lan - Ủy viên