Thường trực Hội: 4 đồng chí

 

1. Đặng Văn Dung - Chủ tịch;

2. Nguyễn Cảnh Phương - Phó chủ tịch Thường trực;

3. Đặng Bá Canh - Phó chủ tịch, Tổng biên tập tạp chí Nâm Nung;

4. Phạm Thị Mai Hoa - Phó chủ tịch.