A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạp chí Nâm Nung – không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc

Tạp chí Nâm Nung

Tạp chí Nâm Nung là cơ quan ngôn luận của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông, là 01 trong 03 cơ quan báo chí của tỉnh. Tạp chí có nhiệm vụ tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa – văn nghệ, đồng thời là diễn đàn đăng tải, giới thiệu các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của hội viên, nơi giao lưu tác phẩm của văn nghệ sĩ cả nước. Thông qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác, nghiên cứu phê bình và thưởng thức văn học nghệ thuật tại địa phương.

Từ số đầu tiên (số 01, tháng 9/2004) đến nay, sau gần 18 năm xây dựng và phát triển, tạp chí Nâm Nung đã xuất bản được 186 số. Đối tượng phục vụ không ngừng được mở rộng, từ chỗ chỉ phát hành đến hội viên, cộng tác viên, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, phường và các hội viên văn học nghệ thuật trong cả nước, năm 2014, được sự nhất trí của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tạp chí đã phát hành đến toàn bộ các trường học trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 6 năm 2021, thực hiện Kế hoạch số 202/KH – UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2030, tạp chí Nâm Nung đã được phát hành đến tận đối tượng bạn đọc là người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Để thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ chính trị, tạp chí Nâm Nung đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho những chặng đường phát triển tiếp theo. Tạp chí luôn bám sát, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng của địa phương và của cả nước. Với tính chất đặc trưng của một tờ tạp chí văn nghệ, để có hình thức tuyên truyền phù hợp và hiệu quả, trong những năm gần đây tạp chí đã xây dựng các chuyên trang như “Chung tay phòng, chống đại dịch COVID – 19”, “Sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông”... Đồng thời đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các chuyên trang tuyên truyền trên tạp chí như cùng Công an tỉnh thực hiện chuyên trang “Vì an ninh trật tự”, phối hợp cùng Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh thực hiện chuyên trang “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”... với sự phong phú đa dạng về cả về nội dung phản ánh và hình thức thể hiện.

Để góp phần động viên, cổ vũ các văn nghệ sĩ hăng say lao động, sáng tạo, đồng thời giới thiệu, quảng đến bạn bè gần xa về vùng đất và con người Đăk Nông với nền văn hóa phong phú, đa dạng của 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạp chí Nâm Nung đã tổ chức cuộc thi Thơ về vùng đất và con người Đắk Nông. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tác giả chuyên và không chuyên trong cả nước và được dư luận bạn đọc đánh giá cao.

Có được những thành công là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ, phố hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đối với hoạt động văn học nghệ thuật nói chung và tạp chí Nâm Nung nói riêng. Đó còn là niềm đồng cảm, yêu thương và cộng tác thường xuyên của đông đảo hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các cộng tác viên là văn nghệ sĩ trên mọi miền đất nước.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt vai trò của một cơ quan báo chí tại địa phương và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các bộ phận liên quan nguyện sẽ không ngừng trao dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa.

Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, sự nhiệt tình cộng tác của hội viên, cộng tác viên để tạp chí Nâm Nung không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.


Tin liên quan