Tiêu đề văn bản Công văn v/v hỗ trợ tuyên truyền Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề "Xây dựng Nông thôn mới, xây dựng con người văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
Số hiệu 646/SVHTT-QLVH Cơ quan ban hành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An
Phạm vi Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày hiệu lực 28/03/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Quách Thị Cường
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan