A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

CẢNH PHƯƠNG

Thành phố Gia Nghĩa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Đắk Nông, có diện tích tự nhiên gần 285km2, dân số trên 85.000 người, hiện có 6 phường và 2 xã. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh đồng thời cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, kinh tế - xã hội của thành phố đã có những phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, an ninh - quốc phòng luôn giữ vững, bộ mặt thành phố ngày càng khởi sắc, trên địa bàn không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020). Thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thành phố Gia Nghĩa trở thành địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh Đắk Nông hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Một góc thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Thanh Hải

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Gia Nghĩa đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa giai đoạn 2011 - 2020 hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp 45 tỷ đồng, huy động từ Nhân dân quy thành tiền 18 tỷ đồng. Thành phố tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của Nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của người dân tại các xã trên địa bàn thành phố năm 2020 đạt 43 triệu đồng/người/năm, tăng 2 lần so với năm 2011. Toàn bộ hệ thống giao thông tại các xã trên địa bàn thành phố được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Giai đoạn 2011 - 2020 thành phố đã đầu tư được trên 165 km đường nhựa và bê tông xi măng trên địa bàn các xã với tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng. Hệ thống thủy lợi được đảm bảo phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động tại các xã đạt 93,68%. Hệ thống điện của thành phố Gia Nghĩa được ngành điện quy hoạch, đầu tư, nâng cấp đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành. Đến nay, 02/02 xã trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã có điện lưới quốc gia; 100% thôn, bon có điện sinh hoạt, tỷ lệ hộ sử dụng điện tại các xã đạt 99,04%.

Vườn rau sạch Gia Nghĩa. Ảnh:Lại Quý Vân

 Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Hiện nay, thành phố Gia Nghĩa có 20/30 trường đạt chuẩn Quốc gia trong đó có 01 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; 100% số xã, phường trên địa bàn thành phố đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, xóa mù chữ mức độ 2; 100% số thôn, bon tại các xã đều có loa truyền thanh hoạt động tốt; 100% các  có trung tâm học tập cộng đồng đảm bảo theo quy định; 20/20 thôn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, sân thể thao; 100% số thôn đã hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện hương ước. Năm 2020, toàn thành phố có 19/20 thôn, bon trên địa bàn 02 xã đạt thôn, bon văn hóa (đạt 95%); có 84,14% số hộ gia đình trên địa bàn các xã đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Hệ thống y tế công lập trên địa bàn thành phố gồm: 01 bệnh vin tỉnh, 01 phòng y tế, 01 trung tâm y tế, 08 trạm y tế xã, phường. Mạng lưới y tế cơ sở được chú trọng; 100% số xã, phường có trạm y tế, trong đó 06/08 trạm y tế được xây mới (đạt 75%), 100% thôn, bon, tổ dân phố có nhân viên y tế; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực, kịp thời, dịch bệnh được kiểm soát, không có dịch lớn xảy ra; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng.

 Song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống, văn hóa…, thành phố Gia Nghĩa cũng xác định phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới, UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố, đến nay đã thu được nhiều kết quả tích cực. Công nghiệp sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn thành phố trong thời gian qua từng bước hình thành và phát triển mạnh, nâng cao giá trị gia tăng của các mặt hàng nông nghiệp. Hiện thành phố có khoảng 20 cơ sở sơ chế, chế biến cà phê hàng năm sơ chế hơn 8.000 tấn cà phê, sản xuất hơn 100 tấn cà phê bột; 04 cơ sở chế biến mắc ca với sản lượng khoảng 40 tấn; 04 cơ sở sơ chế hồ tiêu với sản lượng khoảng 500 tấn; đến năm 2021 thành phố Gia Nghĩa có 09 sản phẩm được Hội đồng đánh giá OCOP tỉnh Đắk Nông đánh giá đạt 3 sao.

 Về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trong những năm qua luôn được giữ vững và ổn định, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không xảy ra các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, năm 2020, 02/02 xã trên địa bàn thành phố đều được công nhận xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Hằng năm, 02/02 xã đều hoàn thành tốt chỉ tiêu quốc phòng.

          Hội Xuân Liêng Nung ở nhà văn hóa cộng đồng xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Lại Quý Vân

Hiện nay thành phố Gia Nghĩa được tỉnh đặc biệt quan tâm, dồn mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các công trình có tính chất lan tỏa, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, hướng tới thành phố Gia Nghĩa là đô thị phát triển. Trong thời gian tới thành phố Gia Nghĩa xác định tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới"; quyết tâm giữ vững kết quả công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, phấn đấu đến năm 2025, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

  Với kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Gia Nghĩa sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, để xây dựng Gia Nghĩa ngày càng giàu đẹp, văn minh, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, đưa thành phố Gia Nghĩa trở thành “một vùng quê đáng sống”.


Tin liên quan