A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rừng trăng

LƯƠNG VĂN DUYỆT

 

Núi đội trăng nguyên sơ

Dột mái rừng vãi vung loang lóa

Thả bạc nước xa trộn vò tung tóe

Liêu xiêu đại ngàn, ngập ché sơn nguyên

Sấm nín mặt cồng

Cọp nép đáy chiêng

Thác bay trên đầu người già

Đong đổ tháng năm gội suối

Mùa sinh

Trời chếnh choáng - đất lệch nghiêng

Trầm tích hương rừng, vâm vâm ngực núi

Lũ trai làng: Những đứa con của gió

Tan vụn đá lăn, rám đồng sạm bụi

Đêm xoang: Lửa bật nụ, phun hoa

Thỏi than rực hồng cặp môi con gái

 Đợi chờ…

Cháy!

Chín mùa, chín tình - ngút khói sử thi.


Tin liên quan