1. Văn phòng Hội

Bùi Nhị Đông Khuê, Phó Chánh Văn phòng

Bùi Thị Thoan, Chuyên viên

Vũ Thị Liễu, Văn thư – Thủ quỹ

Đinh Thanh Hải – Nhân viên Lái xe

2. Tạp chí Nâm Nung

Tống Kiều Oanh, Biên tập viên

Đặng Đại Thọ, Biên tập viên

3. Chi hội Nhà báo Tạp chí Nâm Nung

Tống Kiều Oanh, Thư ký

Bùi Nhị Đông Khuê, Ủy viên

4. Chi hội Văn học – Văn nghệ Dân gian

Nguyễn Tấn Tới, Chi hội trưởng

Đường Hồng Thắng, Chi hội phó

Bùi Nhị Đông Khuê, Chi hội phó

5. Chi hội Mỹ thuật

Nguyễn Ngọc Khai, Chi hội trưởng

Nguyễn Văn Hoàn, Chi hội phó

Nguyễn Thùy Linh, Ủy viên

6. Chi hội Nhiếp ảnh

Lại Quý Vân, Chi hội trưởng

Trần Thị Thanh, Chi hội phó

Trần Hữu Thành, Ủy viên

7. Chi hội Âm nhạc – Biểu diễn

Cao Thế Bảy, Chi hội trưởng

Trần Quốc Bảo, Chi hội phó

Trần Thị Hoàng Oanh, Ủy viên

8. Chi hội VHNT huyện Đắk Mil

Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng

Ngô Văn Khoa, Chi hội phó

Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên

9. Chi hội VHNT huyện Krông Nô

Trần Hồng Vân, Chi hội trưởng

Lê Thị Huy, Chi hội phó

10. Chi hội VHNT huyện Đắk R’Lấp

Phan Thị Huệ, Chi hội trưởng

Lương Văn Loan, Chi hội phó

Lê Đình Xuất, Chi hội phó

Nguyễn Thành Vân, Ủy viên

11. Chi hội VHNT thành phố Gia Nghĩa

Nguyễn Tấn Tới, Chi hội trưởng

Y Thịnh Bon Jốc Ju, Chi hội phó

Lại Quý Vân, Chi hội phó

Đào Văn Minh, Ủy viên

Cao Thị Dần, Ủy viên.